$6.00

white metal eight auspicious symbols on lotus 1.25”